Dostosowanie i certyfikacja maszyn

tablet w dłoniachWymagania Unii Europejskiej dotyczą dostosowania i certyfikacji maszyn do obowiązujących dyrektyw oraz zobowiązują przedsiębiorców do zdobycia specjalnej deklaracji zgodności – CE. Wydanie tego dokumentu ciąży na producencie urządzenia. Jest to jednocześnie orzeczenie, że maszyna spełnia Dyrektywy Nowego Podejścia oraz zharmonizowane normy.

Informacja CE świadczy o tym, że dane konkretne urządzenia albo cała linia technologiczna przeszła dokładne badania i analizy i spełnia wszystkie wymagania związane produkcją, montażem, użytkowanie i złomowaniem. Producent zapewnia o bezpieczeństwie na każdym etapie funkcjonowania urządzenia.

Wykonywane przez nas maszyny posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty, które są wymagane na terenie Unii Europejskiej. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, pomagamy naszym klientom przejść całą procedurę certyfikacji dostosowania urządzenia do obowiązujących norm. Pomagamy gromadzić konieczną dokumentację do maszyn już funkcjonujących, które wymagają powtórnego certyfikowania.